Almen Bolig Mellemlange obligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Almen Bolig Mellemlange obligationer
Investerings-strategi
Afdelingen henvender sig alene til danske almene boligorganisationer og investerer i overensstemmelse med § 49, stk. 2, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt af den danske stat og af danske realkreditinstitutter. Afdelingen søger at opnå en middel renterisiko ved at holde den samlede varighed i porteføljen på mellem 3 og 6 år. Da foreningen har valgt en forsigtig strategi, kan afdelingen i korte perioder have en varighed under 3 år, hvis markedsforholdene tilsiger det.
ISIN
DK0016027485
Benchmark fordeling
Indre værdi
88,74 DKK (31. marts 2023)
Rådgivere
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management

Afkast

Indre værdi
88,74
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 25% Nordea GCM3Y, 25% Nordea CM5Y og 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y
*Benchmark: 25% Nordea GCM3Y, 25% Nordea CM5Y og 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y
**2023: År til dato
*Benchmark: 25% Nordea GCM3Y, 25% Nordea CM5Y og 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,44 - -0,24
1 uge -0,63 - -0,40
1 måned 1,18 2,52 1,00
3 måneder 1,05 2,89 1,04
6 måneder 3,32 5,68 -0,60
År til dato 1,05 1,16 1,04
1 år -7,05 2,35 -5,68
3 år p.a. -3,64 1,87 -3,71
5 år p.a. -1,81 0,52 -1,77
10 år p.a. 0,14 0,32 -0,24

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 30. november 2022
Opdateret 30. november 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. november 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte Stykstørrelse
27. januar 2021 0,1 DKK 100,00 DKK
29. januar 2020 1,6 DKK 100,00 DKK
29. januar 2019 1,5 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016027485
Startdato 13. september 1999
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark 25% Nordea GCM3Y, 25% Nordea CM5Y og 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y
Dagens tal
Indre værdi 88,74 31. marts 2023, 09:43
Formue 88,74 31. marts 2023
99,03 25. maj 2021, 09:58
98,83 25. maj 2021, 09:58
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-8,83 -4,97 -1,81 0,10 2,06
Volatilitet
8,18 5,50 4,50 3,64 -
Sharpe Ratio
-1,17 -0,90 -0,34 0,10 -
Tracking Error
7,72 4,41 3,45 2,59 2,35
Information Ratio
-0,18 -0,04 0,04 0,16 0,19

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste