Almen Bolig Mellemlange obligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Almen Bolig Mellemlange obligationer
Investerings-strategi
Afdelingen henvender sig alene til danske almene boligorganisationer og investerer i overensstemmelse med § 49, stk. 2, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt af den danske stat og af danske realkreditinstitutter. Afdelingen søger at opnå en middel renterisiko ved at holde den samlede varighed i porteføljen på mellem 3 og 6 år. Da foreningen har valgt en forsigtig strategi, kan afdelingen i korte perioder have en varighed under 3 år, hvis markedsforholdene tilsiger det.
ISIN
DK0016027485
Benchmark fordeling
Indre værdi
99,05 DKK (22. oktober 2021)
Rådgivere
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,23

Afkast

Indre værdi
99,05
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 25% Nordea GCM3Y, 25% Nordea CM5Y og 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y
*Benchmark: 25% Nordea GCM3Y, 25% Nordea CM5Y og 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y
**2021: År til dato
*Benchmark: 25% Nordea GCM3Y, 25% Nordea CM5Y og 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,04 - -0,08
1 uge -0,47 - -0,42
1 måned -0,40 1,12 -0,62
3 måneder -0,98 -0,05 -1,24
6 måneder -0,91 0,76 -1,08
År til dato -2,71 0,95 -3,23
1 år -2,59 0,65 -3,02
3 år p.a. 0,38 0,47 0,02
5 år p.a. 0,73 0,35 0,17
10 år p.a. 2,11 0,25 1,37

Fordeling

Opdateret 30. juni 2021
Opdateret 30. juni 2021

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. juni 2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
27. januar 2021 0,1 DKK 100,00 DKK
29. januar 2020 1,6 DKK 100,00 DKK
29. januar 2019 1,5 DKK 100,00 DKK
30. januar 2018 2,2 DKK 100,00 DKK
29. marts 2017 1,7 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016027485
Startdato 13. september 1999
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark 25% Nordea GCM3Y, 25% Nordea CM5Y og 50% Nordea MTG Mortgage CM 5Y
Dagens tal
Indre værdi 99,05 22. oktober 2021, 09:37
Formue 99,05 22. oktober 2021
99,03 25. maj 2021, 09:58
98,83 25. maj 2021, 09:58
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-2,69 0,24 0,58 2,04 3,21
Volatilitet
2,86 2,83 2,45 2,73 -
Sharpe Ratio
-0,84 0,23 0,39 0,80 -
Tracking Error
0,81 0,92 0,87 1,13 1,43
Information Ratio
0,01 0,21 0,54 0,64 0,31

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste