Erhvervsdrivende

Nykredit Invest tilbyder en række særlige afdelinger, der er målrettet investering af midler i virksomhedsordningen.

Det er nemlig tilladt at investere i alle typer af aktiver, så længe det er gennem en investeringsforening, og der er tale om lagerbeskattede akkumulerende afdelinger (investeringsselskaber). Det er således ikke tilladt at investere direkte i danske aktier - det er det til gengæld via afdelingen Nykredit Invest Danske aktier akk.

Bedre afkast over tid

Investering via en investeringsforening giver mulighed for at investere bredere og i flere aktivklasser, hvilket typisk over tid vil give et bedre afkast end det, der kan opnås på en almindelig bankkonto eller via investering i enkelt-obligationer.

Privatejet virksomhed

Se en oversigt over, hvilke afdelinger der er relevante for investering af midler i virksomhedsordningen.
Læs mere om investering af midler i virksomhedsordningen

Selskab

Se en oversigt over, hvilke afdelinger der er relevante for investering af midler i selskaber.

Læs mere om investering for selskaber

kom godt videre

Investering af midler i selskaber

Nykredit Invest tilbyder mange forskellige afdelinger, der alle har forskellige risikoniveauer og muligheder for afkast.

Dem der har det godt, gør det godt

Retningslinjer for investering i statsobligationer

Aktivt ejerskab og stemmeafgivelse

Nykredit ønsker overordnet set at være en aktiv ejer.