Tidshorisont og formål

Hvad er formålet med din investering?

Det er vigtigt, at du gør dig nogle tanker omkring, hvad formålet med din investering er. Er du fx ved at spare op til din pension, ønsker du at købe nyt hus eller ny bil, eller ønsker du blot at investere de penge, som du ikke står og skal bruge lige nu.

Når du er bevidst om formålet med din investering, kan din rådgiver bedre hjælpe dig, så I kan sætte dine investeringer sammen på den bedste måde. Hvis du ønsker at spare op til pension, kan du normalt tillade dig at investere på lidt længere sigt. Hvis du derimod har brug for pengene om et par år, kræver det en helt anden sammensætning af dine investeringer. Med en lang investeringshorisont har du bedre muligheder for at investere en større andel i aktier og derved få en større opsparing på sigt.

Tidshorisont

Formålet med din investering hænger sammen med din tidshorisont, og vi skelner mellem følgende tidshorisonter:

Vær tro mod din investeringshorisont

Tiden arbejder for dine penge, så vælg en investering, som er tilpasset din investeringshorisont.

Horisonten for en investering hænger nøje sammen med formålet og er derfor nem at fastlægge, når du ved, hvad du skal bruge pengene til. Hvis du sparer op til pension, behøver du altså kun tage stilling til, hvornår du sandsynligvis ønsker at gå på pension. Sparer du op til udbetalingen på en lejlighed, har du nok en fornemmelse af, hvornår du tidligst forstiller dig at købe.

Tidshorisonten er vigtig for dit afkast. Jo længe horisont du investerer over, jo højere afkast kan du forvente at få.

Hvor stor en risiko er du villig til at tage? 

Risiko i forbindelse med investering bliver af mange opfattet som risikoen for at miste dele af eller hele sin investering. Men det er mere korrekt at beskrive risiko i forbindelse med investering som en investerings udsving over en periode, hvor der eksisterer en vis sammenhæng mellem det forventede afkast og risikoen.

Ønsker du en lav risiko ved investering, må du forvente et mindre afkast, i forhold til hvis du investerer med høj risiko.

Når du hører ordet investering, tænker du sikkert på aktier og obligationer. Aktier er som udgangspunkt den mest risikofyldte af de to investeringsmuligheder. Obligationer har dog også forskellige risici, afhængigt af hvilken type obligationer, der er tale om.

Den personlige holdning til risiko bliver ofte omtalt som en ”mavefornemmelse” i forhold til, hvor store udsving i kurserne, du er villig til at acceptere. Denne fornemmelse bruger vi som input i den investeringsrådgivning, du får, og vi holder den op imod dit formål med investeringen og din investeringshorisont. På den baggrund kan en rådgiver anbefale, hvor høj en andel af aktier du bør overveje at have.

Risikoniveauet skal tilpasses til lige netop din personlige investeringsprofil og med de rette valg, har du mulighed for at opnå et afkast, der er højere en renten på en bankkonto.

Investeringsrådgivning i Nykredit

Nykredit Invest samarbejder med Nykredit koncernen om distribution af produkter. Du kan derfor få rådgivning og købe Nykredit Invests produkter i alle Nykredits centre.

Find nærmeste Nykredit center


Når Nykredit rådgiver dig om investering og præsenterer dig for investeringsforslag, er det vigtigt, at der bliver taget udgangspunkt i din situation. Lovgivningen på området stiller krav om, at vi skal rådgive på baggrund af:

  • Formålet med din investering
  • Dine økonomiske forhold
  • Dit kendskab til og din erfaring med investeringsprodukter

Kortsigtede formål

Kortsigtede formål kræver, at dine penge skal være let tilgængelige. Hvis du har brug for pengene inden for et år, vil det derfor være bedst at sætte pengene ind på en almindelig indlånskonto eller en højrentekonto med kort binding.

Mellemlange formål

Mellemlange formål kan være opsparing til drømmeferien eller udskiftning af bilen. Tidshorisonten gør, at det kan betale sig at overveje at investere pengene i obligationsbaserede afdelinger i stedet for at sætte pengene ind på en bankkonto.

Langsigtede formål

Langsigtede formål kan være opsparing til pension eller køb af lejlighed eller hus. Investeringerne bør ske ud fra tidshorisonten og din holdning til risiko. Når formålet er langsigtet, vil investering i aktieafdelingerne supplere obligationsafdelingerne godt.