*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Investeringsmarkeder | 4 min

Hvad sker der med mine investeringer, hvis der udbryder storkrig?

Mange frygter, at den højspændte geopolitiske situation, verden står i nu, kan eskalere til en større global krig, og som investor overvejer du måske, om den risiko bør påvirke din investeringsstrategi? Vi har spurgt chefstrateg Frederik Engholm.

Nykredit

Hvordan vil en verdenskrig påvirke økonomien og aktiemarkedet?

”Skulle det frygtelige ske, at situationen skulle eskalere til en egentlig verdenskrig, så vil det indbefatte en risiko for, at mange virksomheders produktion og forretningsgrundlag trues - afhængigt af krigens fysiske udbredelse, naturligvis. Men uanset hvad, så vil det skabe en enorm usikkerhed om den økonomiske fremtid, som med høj sandsynlighed vil lede til meget store fald i aktiemarkedet. Aktiemarkedet i USA tabte over et par år fra anden verdenskrigs start ca. 40%, selvom USA’s eget territorie knapt var med i krigen. Krigens omfang og ødelæggelser kan være anderledes i en mere moderne krigssituation, så det er et meget svært spørgsmål at besvare. Det afhænger af, hvor udbredt og omfangsrig en krig vi taler om - og om graden af involvering fra verdens mægtigste magter”.

Bør man ændre investeringsstrategi som følge af den geopolitiske situation?

”Vi vurderer en verdenskrig som et meget fjernt scenarie, som vi ikke anbefaler har nogen reel vægt, når investeringsstrategien lægges. Når det er sagt, så er der selvfølgelig også mindre omfattende krigsscenarier, som man kan overveje i relation til sine investeringer. Lige nu kan fx risikoen for en omfattende storkrig i Mellemøsten ikke helt negligeres. Israel og Iran har inden for den seneste måned sendt raketter mod hinanden, og den slags kan altid eskalere utilsigtet ud af kontrol. En storkrig i Mellemøsten kan sætte negative aftryk på den globale økonomi først og fremmest via energipriserne. Det skyldes, at en tredjedel af verdens olie samt en mindre del af verdens gasforsyning stammer fra regionen. Skulle en storkrig i området sætte en betydelig del af energiproduktionen i regionen ud af kraft i en periode, vil det trække global vækst ned og sætte et negativt aftryk på selskabernes indtjeningsvækst uden for energisektoren. En måde at gardere sig mod den risiko er at øge investeringerne i energisektoren (uden for Mellemøsten). Det vil kunne dæmpe slaget til den samlede portefølje, da energiaktier ventes at stige i et sådant scenarie, sådan som vi også har set i fx april måned”.

Hvad sker der hvis Kina invaderer Taiwan?

”En kinesisk invasion af Taiwan er en mindre sandsynlig risiko, som der dog tales en del om. Tager Kina dette dramatiske skridt, vil det betyde, at det enorme forretningsomfang mellem Kina og vesten vil rammes på den ene eller anden måde. Mange vestlige virksomheder vil nok ikke etisk kunne forsvare at have produktion eller anden aktivitet i Kina – og må nok, som vi har set det i Rusland, kigge efter nye steder at producere. Hele det kinesiske marked vil også risikere at blive ramt af vestlige sanktioner. Kina er i forhold til Rusland en anderledes afgørende faktor i den globale økonomi, og det vil derfor have enorm betydning, hvis vestlige virksomheder skal neddrosle aktiviteten i Kina. Og da Kina leverer komponenter og mineraler, som vi har svært ved at skaffe andre steder, vil det vil være voldsomt dilemmafyldt. Endelig producerer Taiwan en meget stor andel af de mest teknologisk avancerede chips, så hvis Kina bremser den eksport, vil vesten stå i store problemer. Den risiko er sværere at gardere sig imod - men den er også betydelig lavere i vores vurdering”.

Hvordan sikrer man generelt sin portefølje mod negativ påvirkning fra geopolitiske begivenheder?

”Generelt er det svært at gardere sig mod den slags begivenheder. Vores generelle anbefaling er ikke at lade det fylde for meget i investeringsovervejelserne, da geopolitik i de fleste tilfælde ikke ender i så grimme scenarier, som man kunne frygte. Trækker man sig ud af markedet i perioder med forhøjet geopolitisk risiko, så risikerer man at være ”for lidt” investeret. De store ødelæggende krige med store og langvarige økonomiske og markedsmæssige aftryk rammer meget sjældent. Men bekymringerne for dem dukker oftere op. Og vil man justere porteføljer efter en krig er brudt ud, så kommer man med stor sikkerhed for sent. Markedet vil reagere meget hurtigt i den situation. Derfor er en veldiversificeret portefølje, der ikke er voldsomt overeksponeret mod specifikke sektorer (fx teknologi), men i stedet har både risikable, men også en andel af sikrere aktiver, typisk den bedste strategi”.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

 

Relaterede Artikler

Artikel Investeringsmarkeder
13. juni, 2024

USA: Federal Reserve skruer ned for lempelsesintentioner

Den amerikanske centralbank holder renten i ro, men skruer op for inflationsskønnet, og dermed ned for lempelsesintentionerne.
Artikel Investeringsmarkeder
10. juni, 2024

USA: Stærk jobrapport sender renter i vejret

Den amerikanske jobrapport – det såkaldte kongetal - blev fredag offentliggjort for maj måned. Den viste, at der med 272.000 nye beskæftigede fortsat er godt gang i amerikansk økonomi.
Artikel Investeringsmarkeder
10. juni, 2024

Investering i emerging markets

Har du overvejet at investere i emerging markets? Så læs med her og bliv klogere på hvilke emerging markets, der er interessante for investorerne lige nu, og hvad du skal være særligt opmærksom på, når du investerer i emerging markets.