Farvel til den allersidste russiske aktie

Nykredit og Sparinvest har solgt sin sidste russiske aktie - men hvorfor først nu? Hvem køber egentlig de russiske værdipapirer, som hele verden står i kø for at sælge? Nykredits direktør for Asset Management, Ralf Magnussen, giver svar på tiltale.

Vi har her to måneder efter Ruslands invasion af Ukraine solgt den allersidste russiske aktie, og der er dermed ikke længere russiske aktiver i Nykredit og Sparinvests investeringsfonde. Kan du fortælle lidt om processen frem til, at vi står her i dag?

- Som følge af den russiske troppeopbygning i ugerne op til invasionen af Ukraine valgte vi allerede tilbage i januar at frasælge vores russiske statsobligationer, selvom der på det tidspunkt endnu ikke var varslet sanktioner fra statens side. Det viste sig jo hurtigt at være en rigtig beslutning - også ud fra et afkastperspektiv. For værdien af statsobligationerne faldt ikke overraskende drastisk efter invasionen, og de blev selvfølgelig også ganske svære at komme af med. Beslutningen om frasalg allerede i januar skete ud fra en ESG-vurdering, men illustrerer jo meget fint, hvordan bæredygtighed og afkast i stadig højere grad går hånd i hånd. Da invasionen kom 24. februar, påbegyndte vi processen med at afhænde vores øvrige russiske aktiver.

Hvorfor skulle der gå to måneder før den sidste russiske aktie blev solgt?

- Der var efter invasionen et meget kort vindue til at få solgt ud, for muligheden for at handle med russiske værdipapirer forsvandt hurtigt. Det lykkedes os i første omgang at få solgt alt på nær én aktie. Den er vi nu også kommet af med, og jeg synes godt at vi kan sige, at vi er kommet ganske hurtigt og effektivt ud af Rusland.

Hvad er det egentlig for en type investorer der køber de russiske værdipapirer, som alle andre gerne vil af med?

- Investering i russiske aktier er i den nuværende situation en såkaldt distressed asset, som er en investering, der er forbundet med stor risiko. Man kan som investor ikke vide, hvornår aktien kan handles igen, og om de rettigheder, man normalt har som investor, vil blive overholdt. Så det er en investor, der er villig til at løbe en stor risiko, og som måske agerer inden for en anden tidshorisont. Og helt sikkert en type investor, som har en anden ESG-ambition, end vi har i Nykredit og Sparinvest.  

Frasalget af russiske investeringer er en meget direkte konsekvens af krigen. Men der er jo også en række mere indirekte påvirkninger af markederne, man som investor skal forholde sig til?

- Ja, i høj grad. Krigen er blandt andet en voldsom game changer for energiområdet, for inflationsudviklingen, for forsyningssikkerheden og for sikkerhedspolitikken. Alt det tager vi naturligvis løbende højde for, når vi forvalter vores forskellige porteføljer.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Relaterede Artikler

Økonomi | 3 min

Gaskrise dæmper forventningerne til ECB’s renteforhøjelse

Mens efteråret og kulden nærmer sig, truer Putin fortsat med at stoppe de russiske gasleverancer til EU. Det skaber øget bekymring for den europæiske økonomi i Nykredit, som derfor dæmper forventningerne til den Europæiske Centralbanks renteforhøjelser. Federal Reserve forventes at stramme pengepolitikken yderligere frem mod slutningen af 2022.
Økonomi | 4 min

Slut med negative renter - men pas alligevel på med kontantbeholdningen!

De stigende renter har fået en række pengeinstitutter - herunder Nykredit - til at droppe negative renter for privatkunder, der har indestående på kontoen. Men selvom du nu kan have formuen stående i kontanter uden at betale for det, anbefaler seniorspecialist hos Nykredit, Jeanette Kølbek, at man stadigvæk har øje for investeringsmuligheder.
Økonomi | 4 min

Den Europæiske Centralbank hæver renten med 0,5 %, mere end tidligere meddelt

D. 21. juli annoncerede Den Europæiske Centralbank en forhøjelse af alle tre nøglerentesatser med 50 basispoint. Det var væsentligt højere end det tidligere meddelte mål med en justering på 25 basispoint. Ifølge Nykredits senioranalytiker Frederik Romedahl Poulsen kom den store justering som noget af en overraskelse for de fleste. Centralbanken lancerede samtidig et nyt økonomisk støtteprogram til nødlidende medlemslande.