To skattetip, du som aktieejer skal overveje, inden året er omme

Har du modtaget udbytter og/eller tjent mere end 56.500 kr. på de aktier, du har solgt i år? Eller ejer du aktier, som du ikke helt ved, hvornår du skal sælge? Så har Nykredits skattechef, Christian Stricker, to råd til at optimere.

  • Sælg aktier med tab og reducér din skat

Blev 2021 året, hvor du har solgt ud af de aktier, der måske har stået og akkumuleret et godt afkast over en årrække; ja så kan det ske, at du har realiseret en gevinst, der er højere end 56.500 kr., og som dermed udløser 42% skat i 2021. I det tilfælde er det værd at overveje, om du ligger inde med andre aktier, der er faldet i værdi siden købet, og som du alligevel gerne vil sælge. Tabet kan nemlig modregnes i gevinsten, og måske være med til at holde dig på 27% skat.

Skat på aktieindkomst i 2021 (både udbytte og nettogevinst ved salg)

Aktieindkomst op til 56.500 kr. 27% skat
Aktieindkomst udover 56.500 kr. 42% skat

NB! Er du gift, beskattes I samlet. Grænsen er dermed det dobbelte for ægtefæller, samlet set.

  • Sælg ud løbende og minimér skatten over tid

Selv om dine aktier er steget i værdi over en årrække, så betaler du først skat af gevinsten, den dag aktierne sælges (medmindre aktierne står i et andet skattemiljø som pensionsdepot eller aktiesparekonto; red.). Ejer du mange aktier – og har du måske nogle af de danske folkeaktier i depotet, som er steget meget i løbet af den seneste årrække – så kan det være en god ide at sælge ud af dine aktier og realisere gevinsten løbende. På den måde kan du holde din årlige aktieindkomst under 56.500 kr. og undgå at betale den højeste aktieskat.

Du skal være opmærksom på, at du mange steder vil skulle betale negative renter for at have kontanter stående på kontoen, ligesom du skal være opmærksom på, at din risikoprofil ændres, hvis du ejer både aktier og obligationer, og du kun sælger ud af aktierne.

 

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Relaterede Artikler

Investering | 3 min

Hvad sker der, hvis Rusland invaderer Ukraine?

Selv om de fleste geopolitiske eksperter vurderer, at Rusland i højere grad vil markere end invadere, så kan en russisk invasion ikke udelukkes. Skulle det ske, kan det skabe uro på markederne, som dog ventes at blæse relativt hurtigt over.
Investering | 4 min

Sådan kan fremtidens afkast se ud

Der er udsigt til bedre afkast på obligationer end for et år siden, men træerne vokser ikke ind i himlen. Det giver derfor god mening at give dine investeringer et servicetjek – særligt hvis du har en kort tidshorisont eller mange obligationer.
Investering | 2 min

Fem gode råd til en ny tid på aktiemarkedet

2022 tegner til at markere et skifte på aktiemarkedet, hvor afkastene bliver lavere og udsvingene større. Hvordan ruster du dig bedst til sådan en periode? Det giver Nykredits formueekspert, Camilla Schjølin Poulsen, fem gode råd til.