Bæredygtighed kan betale sig – og investeringsbehovet bliver kun større

Investorer overalt i verden kaster sig over bæredygtige investeringer for at gøre en forskel - og få et godt afkast. Det har givet spekulation om bobler, men du kan med sindsro investere i området, hvis du holder et par investeringsråd i baghovedet.

Kan man være med til at løse nogle af verdens største udfordringer med sine investeringer – og samtidig få et fornuftigt afkast ud af det?

Ser man historisk på det, er svaret ja.

Et af de førende indeks til at vurdere udviklingen inden for bæredygtige aktier er Dow Jones Sustainability World, der følger kursudviklingen for en række selskaber med en meget høj bæredygtighedsscore. Over de seneste fem år har det indeks givet et merafkast på ca. 9 procentpoint, hvis man holder det op mod et sammenligneligt, bredt markedsindeks, nemlig MSCI ACWI.

Et tilsvarende indeks er Sparindex Bæredygtige Global, som har været på markedet siden sommeren 2018, og siden da har givet et merafkast på ca. 10 procentpoint i forhold til sit benchmark.

Der er flere oplagte grunde til, at den bæredygtige tilgang har kunnet betale sig, siger Rune Riisbjerg Thomsen, der er seniorspecialist inden for bæredygtige investeringer i Nykredit.

”Når du tænker bæredygtighed ind i dine investeringer, får du et langsigtet perspektiv, der prøver at være på forkant med udviklingen, og det har historisk set givet pote i form af merafkast. Vi mener også, at det fremadrettet vil kunne betale sig at være på forkant med udviklingen af en grøn verdensøkonomi og den gradvise afvikling af fossile brændsler, selvom man aldrig kan give garantier om fremtidige afkast,” siger Rune Riisbjerg Thomsen.

Ser på både potentialer og risici

Som et eksempel på, at de bæredygtige investeringer har et indbygget, langsigtet perspektiv nævner han en af de store dagsordener fra årets klimatopmøde, COP26, i Glasgow.

”I Glasgow-Pagten, der netop er underskrevet af verdens lande ved COP26, er der for første gang enighed om, at kul skal fases ud af den globale energiproduktion. I Nykredit har vi ekskluderet kulselskaber i flere år, og til gengæld har vi investeret i mange af de selskaber, der står bag fremtidens vedvarende og bæredygtige energiløsninger, og som nu oplever større og større efterspørgsel,” fortæller Rune Riisbjerg Thomsen og fortsætter:

”Det har på den måde givet pote at inddrage de langsigtede bæredygtighedsrisici og -potentialer i sine investeringsbeslutninger, når man ser på det merafkast, som bæredygtige investeringer de seneste år har givet sammenlignet med det brede marked."

Har du haft et bæredygtigt mindset, har du været på forkant med udviklingen.

Rune Riisbjerg Thomsen, Seniorspecialist

Enorm vækst i hele verden

Ønsket om at gøre en forskel og samtidig få et godt risikojusteret afkast på sine investeringer er blandt forklaringerne på, at området for bæredygtige investeringer i disse år vokser massivt i hele verden.

”Bæredygtige investeringer er i voldsom vækst, og det er båret af stigende efterspørgsel fra både privatpersoner og professionelle investorer. Og vi forventer, at væksten fortsætter,” siger Rune Riisbjerg Thomsen og uddyber:

”Det skyldes blandt andet den nye EU-lovgivning, der forpligter alle banker, pensionsselskaber,  kapitalforvaltere mv. til at oplyse kunderne om produkternes bæredygtighed, ligesom man fra sommeren 2022 er forpligtet til at afklare kundernes ønsker til bæredygtigheden i deres investeringer.”

En kortlægning fra Bloomberg Intelligence estimerer, at verdens investorer i 2025 vil eje ESG-aktiver – det vil sige bæredygtige aktier, obligationer, fonde mv. – for en værdi af i alt 50.000 mia. dollar. Det betyder, at mere end en tredjedel af alle investeringsaktiver i verden vil have et ESG-stempel på sig i 2025.

ESG står for Environmental, Social og Governance og er en bred bæredygtighedsdefinition, der inddrager hensyn til både klima og miljø, sociale forhold og ansvarlig selskabsledelse. Det vil sige, at et selskab ikke kun bliver vurderet ud fra dets bidrag til den grønne omstilling, men også bliver vurderet på, hvad det gør for fx at bekæmpe korruption, uddanne sine medarbejdere eller fremme diversitet i ledelsen.

Grønt investeringsbehov på 100.000 mia. dollar

Den massive interesse for bæredygtige investeringer har dog også sat liv i en diskussion om, hvorvidt der er ved at opstå en finansiel boble inden for den type investeringer.

Men i den sammenhæng skal man ifølge Rune Riisbjerg Thomsen huske på det enorme investeringsbehov, der er inden for den bæredygtige omstilling af hele verdenssamfundet i bred forstand.

”Det Internationale Energiagentur har vurderet, at den grønne omstilling alene udgør en samlet investeringsmulighed på over 100.000 mia. dollar, så der er brug for rigtig meget kapital. Dertil kommer investeringer i klimatilpasning, men også i fx uddannelse og sundhed, som er områder, der er relateret til bæredygtighed, og som har et kæmpestort behov for kapital de næste mange år frem,” påpeger han og slår fast:

”Så vi er helt overordnet ikke voldsomt bekymrede for, at der skulle være en boble inden for det her område.”

Husk de gode investeringsprincipper

Det er dog ikke ensbetydende med – understreger Rune Riisbjerg Thomsen – at man undervejs ikke vil se enkeltselskaber, projekter eller endda hele sektorer blive hypet og prissat for højt i forhold til den værdi, de viser sig at kunne skabe.

Derfor anbefaler han også, at man tager sine sædvanlige investeringsgrundregler med sig, når man kaster sig ind i bæredygtige investeringer.

At investere bæredygtigt er på mange måder som at investere konventionelt. Du skal vurdere din risikoappetit og tidshorisont og udvælge dine investeringer derefter. Noget af det bedste, du kan gøre, er at sprede din risiko

Rune Riisbjerg Thomsen, Seniorspecialist

siger Rune Riisbjerg Thomsen og kommer med et konkret råd til netop at sprede risikoen og samtidig have en bæredygtig profil på sine investeringer.

”Du kan udvide sit investeringsunivers ved ikke kun at se på de selskaber, som allerede i dag scorer meget højt på bæredygtighed, men også inkludere dem, som er godt på vej til at blive bæredygtige. Et eksempel på det kunne være de energiselskaber, som stadig i en vis grad bruger fossile brændsler, men tager store skridt i den grønne retning og har truffet de rigtige beslutninger for at komme derhen.”

Læs mere om Nykredits bæredygtige investeringer

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Relaterede Artikler

Investering | 18 min

Sådan vil sommerens volatile markeder påvirke efteråret

De økonomiske markeder har henover sommeren været mere volatile end normalt. Samtidig har en række skelsættende politiske begivenheder givet yderligere udsving. I denne udgave af Investor Insights er vi trukket i arbejdstøjet igen, og chefstrateg hos Nykredit, Klaus Dalsgaard, giver sin analyse af, hvordan sommerens begivenheder vil påvirke de kommende måneder.
Økonomi | 3 min

Gaskrise dæmper forventningerne til ECB’s renteforhøjelse

Mens efteråret og kulden nærmer sig, truer Putin fortsat med at stoppe de russiske gasleverancer til EU. Det skaber øget bekymring for den europæiske økonomi i Nykredit, som derfor dæmper forventningerne til den Europæiske Centralbanks renteforhøjelser. Federal Reserve forventes at stramme pengepolitikken yderligere frem mod slutningen af 2022.
Økonomi | 4 min

Slut med negative renter - men pas alligevel på med kontantbeholdningen!

De stigende renter har fået en række pengeinstitutter - herunder Nykredit - til at droppe negative renter for privatkunder, der har indestående på kontoen. Men selvom du nu kan have formuen stående i kontanter uden at betale for det, anbefaler seniorspecialist hos Nykredit, Jeanette Kølbek, at man stadigvæk har øje for investeringsmuligheder.