Tre forskellige måder du kan investere bæredygtigt på

Vil du gerne have en hjælpende hånd med at finde de virksomheder, du skal investere i, kan det være en mulighed at investere gennem en investeringsforening, der investerer i et bredt udsnit af virksomheder.

Der findes mange forskellige måder at investere bæredygtigt på. Her guider vi vej til tre forskellige investeringsforeninger, der på hver sin måde giver dig mulighed for at investere bæredygtigt.

Nykredit Bæredygtige Aktier: Tænker hele vejen rundt

Fondstype: Aktiv fond.
Antal virksomheder i fonden: Det varierer, men et sted mellem 40 og 70 virksomheder.
CO2-aftryk: Aktuelt ligger det 91 pct. lavere end verdensmarkedsindekset. Niveauet vil dog variere afhængigt af de virksomheder, der bliver købt til og solgt fra.
Klimamålsætning: Alle fonde i Nykredit har et mål om at være klimaneutrale i 2050, og om at have reduceret udledningen af CO2 med 75% i 2030 ift. det brede aktiemarked (MSCI ACWI) i 2020.
EU-kategori: Artikel 9 (højeste niveau). Læs mere om kategorierne her.
Svanemærket i 2018

 

Info om Nykredit Bæredygtige Aktier

”Vi er et team bestående af tre porteføljemanagere, der håndplukker de enkelte selskaber, som fonden investerer i på vegne af kunderne. Vi snakker løbende med selskaberne for at blive opdateret på, hvordan udviklingen skrider frem og for at høre, om de lever op til deres mål på bl.a. bæredygtighed. Samtidig screener vi hver måned alle de selskaber, vi investerer i for brud på menneskerettigheder, og vi stemmer også på virksomhedernes generalforsamlinger. Det kan eksempelvis være størrelsen på lønningerne eller sammensætningen i bestyrelsen, som vi får mulighed for at have en holdning til. Der kan godt være et behov for at stemme imod meget høje lønninger og manglende diversitet i bestyrelserne.”  Aktiechef, Morten Gregersen.

”Vi investerer i virksomheder fra hele verden, men mere end halvdelen af virksomhederne er amerikanske. Velkendte virksomheder i fonden tæller blandt andre amerikanske Microsoft, danske Vestas og tyske Puma. Et eksempel på en mindre kendt virksomhed i fonden er svenske Epiroc, som bl.a. udvikler maskiner og andet udstyr til mineindustrien. Mineindustrien er noget, de færreste forbinder med bæredygtighed, men vi er helt afhængige af de materialer, der udvindes i minerne, hvis vi skal lykkes med at elektrificere vores samfund. Det gælder bl.a. et materiale som kobber, som vi skal bruge sindssygt meget af i alt fra solceller og elbiler til vindmøller. Opgaven bliver så at udvinde eller genbruge kobber på den bedst mulige måde, og her skiller Epiroc sig ud. De producerer nogle af de mest energieffektive maskiner overhovedet, og samtidig er de også nogle af dem, der har automatiseret mest muligt, så man reducerer behovet for at sende mennesker ned i minegangene, hvor der jo ikke ligefrem er de bedste arbejdsforhold.

Der er en række virksomheder, vi har fravalgt at investere i, og det betyder, at du ikke vil finde virksomheder, hvor mere end 5% af deres omsætning kommer fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil.” Aktiechef, Morten Gregersen.

”Selv om bæredygtighed er dybt integreret i fonden, så vælger vi ikke en virksomhed udelukkende, fordi den er grøn. Virksomheden skal også være en god investering og være bygget på en forretningsmodel, vi tror på, så et grønt formål alene er ikke nok.

Generelt vælger vi virksomheder ud fra tre kriterier. For det første frasorterer vi alle virksomheder, hvor mere end 5% af deres omsætning kommer fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil. For det andet tilvælger vi aktivt virksomheder, der er best in class, og som allerede nu markerer sig meget tydeligt på bæredygtighedsområdet. Det er en virksomhed som Vestas et godt eksempel på. Og endelig så investerer vi også i virksomheder, der har en klar og troværdig plan for, hvordan de vil blive mere bæredygtige, men som langt fra er i mål endnu. For virkelig at kunne skubbe på udviklingen er det vigtigt, at vi ikke kun støtter op om de virksomheder, der allerede er i mål, men også de virksomheder, der har et stykke vej foran sig, men som er på rette spor.

Det er en væsentligt pointe, at vi stadig spreder risikoen i fonden ved også at inkludere brancher som IT, finans og sundhed, som du ikke nødvendigvis forbinder med bæredygtighed. For selv om du ikke udvikler løsninger, der producerer vedvarende energi, klimavenlige transportløsninger eller alternativer til cement, så kan du sagtens bidrage til den bæredygtige agenda. Et godt eksempel er Nestlé, der eksempelvis har indført satellitovervågning, så de sikrer, at deres politik for bæredygtig palmeolieproduktion rent faktisk bliver ført ud i livet. Eller Unilever, der vil halvere deres plastikforbrug frem mod 2025 ved at bruge mindre og mere genanvendelig emballage.

Det er vigtigt at understrege, at man ikke kun kan kigge på CO2-udledning, når man skal vurdere, om et selskab er bæredygtigt. Tænk bare på vindmøllerne. Alle kan blive enige om, at de er en god ide, men mange glemmer at tænke over, at det kræver stål at bygge vindmøller, og det forurener ekstremt meget, når man skal fremstille stål. I sådan nogle tilfælde bliver vores opgave selvfølgelig at påvirke selskaberne, så de kan rense vand, bearbejde affald og producere stål så bæredygtigt som overhovedet muligt.” Aktiechef, Morten Gregersen.

Sparindex Bæredygtige Global: Fokus på best in class-virksomheder

Fondstype: Indeksfond.
Antal virksomheder i fonden: Ca. 1.000
CO2-aftryk: 50 pct. lavere end verdensmarkedet.
Klimamålsætning: Alle fonde i Nykredit har et mål om at være klimaneutrale i 2050, og om at have reduceret udledningen af CO2 med 75% i 2030 ift. det brede aktiemarked (MSCI ACWI) i 2020.
EU-kategori: Artikel 9 (højeste niveau). Læs mere om de forskellige niveauer her.
Svanemærket i 2021

 

Info om Sparindex Bæredygtige Global

”Når du investerer i en passiv fond, køber du grundlæggende alle aktier i et givent marked – for eksempel det danske C25-indeks – og hvor stor en del, du køber af hver virksomhed, afhænger af, hvor meget de enkelte virksomheder fylder i markedet.

I dette tilfælde har vi at gøre med en passiv indeksfond, hvor vi har fået udviklet et indeks – altså et udsnit af markedet – som vi selv har fastsat ud fra blandt andet to kriterier, der påvirker CO2-aftrykket. Dels sorterer vi de virksomheder fra, der har den tungeste CO2-udledning, og dels favoriserer vi de virksomheder, der samlet set er med til at sænke CO2-udledningen. Ud fra de kriterier investerer vi så i knap 1.000 forskellige virksomheder.

Når du investerer i et så bredt udsnit af markedet, har du ikke løbende dialoger med virksomhederne, som vi har i de aktive fonde, hvor vi håndplukker de enkelte virksomheder og snakker med dem jævnligt. Men vi screener naturligvis virksomhederne løbende for at sikre, at de opfører sig ordentligt og udvikler sig i en fornuftig retning, som vi kan stå inde for.

Fonden investerer ikke i selskaber, der lever af aktiviteter inden for fossile brændstoffer, våben, tobak, alkohol og hasardspil.”
Aktiechef, Morten Gregersen.

”Fondens fokus er globalt, og der investeres så fonden bedst muligt afspejler sammensætningen i det globale aktiemarked. Det betyder, at fonden både rummer aktier fra de udviklede markeder som USA og Europa, og emerging markets, der bl.a. omfatter Asien og Sydamerika. Det betyder også, at fonden rummer selskaber fra mange forskellige brancher, hvoraf der - præcis som på det globale aktiemarked - er flest virksomheder inden for IT, finans og sektoren, der producerer forbrugsgoder. Velkendte virksomheder i fonden tæller blandt andre Apple, Tesla og Starbucks.”
Aktiechef, Morten Gregersen.

”Kort sagt investerer fonden i virksomheder, der gør en ekstra indsats for miljøet. Klimaaftrykket fra selskaberne er allerede ved fondens lancering i 2021 halvt så stort som markedet, og selskaberne i porteføljen skal samlet set hvert år reducere deres CO2-udledning med 7 pct., hvis de fortsat vil være en del af vores klimaindeks.

Vi har udviklet det nye klimaindeks i samarbejde med den amerikanske indekspartner, MSCI, så vi sikrer, at det matcher Paris-aftalens mål om at få reduceret CO2-udledningen – og derigennem den globale opvarmning.

Fonden investerer dog ikke udelukkende i selskaber, som laver grønne produkter eller allerede er i mål med den grønne omstilling. Vores filosofi og tankegangen bag indekset er, at hvis vi skal være med til at gøre verden til et bedre sted at være, skal alle virksomheder løfte i flok og reducere klimaaftrykket. Vi kan som investorer være med til at skubbe på den udvikling – f.eks. ved at stille krav til virksomhedernes CO2-udledning.” Aktiechef, Morten Gregersen.

Balance Bæredygtig - En stabil pakkeløsning, hvor du selv vælger risiko

Fondstype: Her er tale om en aktivt forvaltet fond, der investerer i både aktier, obligationer og alternative investeringer. Fonden findes i tre forskellige risiko-niveauer – Defensiv, Moderat, Offensiv- så det kan matche den risiko, du er tryg ved at investere med.
CO2-aftryk: Opgøres ikke pt., men er på vej.
Klimamålsætning:  Alle fonde i Nykredit har et mål om at være klimaneutrale i 2050, og om at have reduceret udledningen af CO2 med 60% i 2030 ift. 2020 benchmark.
EU-kategori:  Artikel 8. Læs mere om de forskellige niveauer her: Find vej i de nye kategorier for bæredygtige investeringer (nykredit.dk)
Svanemærket i: Som den første danske forvalter kunne Nykredit Invest lancere tre balancerede fonde i 2021, der alle er certificeret med Nordens officielle miljømærke, Svanemærket.

 

Info om Balance Bæredygtig

”I en balanceret investeringsfond investerer du både i aktier, obligationer og alternative investeringer, og det betyder, at du får en mere stabil udvikling i dit afkast, end hvis du investerer 100% i aktier. Det skyldes, at aktier, obligationer og alternative investeringer påvirkes af forskellige faktorer, og derfor også udvikler sig forskelligt. Typisk vil man fx se, at obligationerne stiger, når aktierne falder og omvendt, og det betyder, at du samlet vil opleve færre udsving, når du ejer lidt af det hele. På længere sigt betyder det også, at du får et lavere afkast, end hvis du kun investerede i aktier – til gengæld investerer du også med en lavere risiko, som mange investorer føler sig trygge ved. Så hvis du er lidt nervøs ved at have alle dine penge i aktier, så er en balanceret portefølje en rigtig god mellemvej.”
Porteføljemanager, Mads Deth Hesselholt.

”Vi sidder et team af porteføljemanagere og sammensætter hver af de tre balancefonde, så de udnytter de muligheder, der opstår på markederne, men samtidig holder sig indenfor den risiko, der er defineret. De tre Balance-afdelinger sammensættes af et udvalg af Nykredit bedste og mest bæredygtige fonde, så du får en samlet pakkeløsning, når du vælger en balanceret fond.” Porteføljemanager, Mads Deth Hesselholt.

”Svanemærket stiller en række krav, som en svanemærket fond skal opfylde, og de krav bliver selvfølgelig overført på alle de fonde, som indgår i den balancerede løsning. Så selv om der indgår en stribe forskellige fonde, som gør tingene på forskellige måder, og som både investerer i aktier, obligationer og alternative investeringer, så lever hele fonden op til svanemærkets krav. Det betyder bl.a., at vi ikke investerer i fossile brændstoffer, at vi udelukker kontroversielle selskaber, og at vi inddrager bæredygtighed i investeringsprocessen.

Derudover er vi en forening af aktive ejere, så vi screener løbende vores investeringer, og vi stemmer også på virksomhedernes generalforsamlinger. Det kan eksempelvis være størrelsen på lønningerne eller sammensætningen i bestyrelsen, som vi får mulighed for at have en holdning til. Vi er også i løbende dialog med udstederne af de realkreditobligationer, vi køber, så vi sikrer, at de bidrager til den grønne omstilling, ligesom vi overvåger de selskaber, som vi investerer i gennem vores alternative fonde. Kort sagt, sikrer vi, at fonden hele tiden lever op til Svanemærkets kriterier.” ESG-chef, Søren Larsen

 

Bliv klogere på bæredygtige investeringer

Vil du vide mere om bæredygtige investeringer, så finder du mere information på Nykreditinvest.dk, hvor du også kan udfylde vores kontaktformular og blive kontaktet af os til en snak om dine muligheder for at investere bæredygtigt.

Indholdet er markedsføringsmateriale udarbejdet af Nykredit Bank A/S til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Prospekt og central investorformation for fondene kan findes på nykreditinvest.dk og sparindex.dk.

Relaterede Artikler

Formue | 1 min

Eurozonen: Inflationen falder markant

Inflationen i eurozonen tog som ventet betydeligt af i marts med et fald fra 8,5% til 6,9%, hvilket er det laveste niveau siden februar 2022.
Formue | 6 min

Sådan påvirker bankuroen renten på dit boliglån

Manges øjne er i disse dage rettet mod banksystemet, hvor uroen de seneste uger har været ganske markant. Men hvordan påvirker den egentlig boligrenterne, og hvordan skal man forholde sig om boligejer? Chefstrateg i Nykredit, Klaus Dalsgaard, giver sit bud her.
Formue | 4 min

Det spørger kunderne om – det svarer eksperterne

Skal jeg investere nu? Hvad skal jeg investere i? Skal jeg samle op i bankerne? Vi har samlet til bunke af de spørgsmål, vi oftest hører fra vores kunder lige nu – og bedt senioranalytiker Frederik Romedahl og formueekspert Jeanette Kølbek om at svare på dem.