Sådan finder porteføljemanageren de virkelig værdifulde selskaber

Aktiekursen siger ikke særlig meget om, hvad en virksomhed er værd – kun hvad alverdens aktionærer er villige til at betale for en bid af kagen. Porteføljemanager, Anders Rytter Bockhahn, deler sine bedste råd til at finde de virkelig værdifulde virksomheder.

“Price is what you pay, value is what you get”

Porteføljemanager Anders Rytter Bockhahn er ikke sen til at hive det berømte Warren Buffett citat op af skuffen, når han bliver spurgt, hvad man kan bruge aktiekursen til som investor.

”Dét citat er humlen i alt, hvad vi laver som professionelle investorer, og det definerer også ret godt forskellen på at være investor og spekulant. Hvor der er nogle, der er ligeglade med, hvad selskabet er værd og blot spekulerer i prisudviklingen, så går vi efter at finde de selskaber, som markedet har undervurderet værdien af.”

Og hvordan finder man så de aktier?

Først skal man ifølge Anders Rytter Bockhahn gøre sig klart, at virksomhedernes værdi opbygges over meget lang tid – og over langt flere år, end de fleste har tålmodighed og evne til at se frem.

”Det betyder som udgangspunkt uendeligt lidt for en virksomheds samlede værdi, hvad der sker i et enkelt kvartal. Der kan naturligvis ske noget skelsættende i ét kvartal, men det er en langt længere tidshorisont, du skal ind og kigge på. Det er lidt det samme som, om du kigger på vejrudsigten for de næste 14 dage, eller om du orienterer dig efter global warming. Der vil vi altid orientere os efter den udvikling, der kan være med til at ændre samfundet på lang sigt,” siger porteføljemanageren. 

Hvis man kan spotte de gode virksomheder, som kommer til at stå i en attraktiv position, når der sker de her langsigtede skifter i samfundet, så er der en god chance for, at markedet har undervurderet værdien af selskabet.

Anders Rytter Bockhahn, Porteføljemanager i Nykredit

Rigtig mange tænker kort – derfor kan du vinde på at tænke langt

Han tilføjer, at der hele tiden sker udvikling i samfundet, men at man skal sondre mellem de korte udviklingsforløb – som vores overnormale brug af zoom under corona, der forventeligt fortager sig i løbet af et par år – og de langsigtede udviklingsforløb, som udbredelsen af onlinehandel, der ruller ud over mange år, og som kommer til at påvirke økonomien fundamentalt.

”Det er ekstremt svært at forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden, og derfor køber mange investorer også virksomheder baseret på den verden, vi står i i dag, og den viden, vi har til rådighed nu. Det er ikke alle, der har rammerne eller tålmodigheden til at tænke i den lange tidshorisont, så hvis man kan spotte de gode virksomheder, som kommer til at stå i en attraktiv position, når der sker de her langsigtede skifter i samfundet, så er der en god chance for, at markedet har undervurderet værdien af selskabet.”

Virksomheden skal have bevist sit værd

Når Anders og hans kolleger skal forsøge at finde de selskaber, som er mere værd, end markedet vurderer, søger han netop gerne indenfor brancher, der arbejder ind i de store tektoniske skifter som eksempelvis elektrificering og et samfund med mere fokus på, om virksomheder bidrager til eller afhjælper risikoen for klimaforandringer. Det er dog ikke nok, at selskaberne står i en attraktiv position ift. den fremtidige udvikling. De skal også have bevist deres værd.

”Tech-sektoren rider eksempelvis på den vildeste bølge, men mange af selskaberne har ikke bevist deres værd endnu. Vi kommer i vores optik til at se, at mange af selskaberne i virkeligheden er skrøbelige – vi har bare ikke fundet ud af det endnu,” siger Anders Rytter Bockhahn og fortsætter:

”Jo yngre et selskab er, desto højere risiko er der ved at investere i det. Husk på at 90 pct. af alle forretningskoncepter dør i opstartsfasen, og klarer du som virksomhed skærene og kommer ind i vækstfasen, så er det, at du for alvor kan tjene penge – men det er også her, at forretningsmodellen står sin prøve. I den fase får alle fokus på området, og der vil være en masse kapital og en masse konkurrerende selskaber med evner, der vil begynde at søge den vækst. Her vil det vise sig, om der er nogle virksomheder, der er bedre, end dem som fik ideen oprindeligt – og om forretningsideen er så god, at virksomheden kan stå ud over for konkurrenterne.”

Når Anders og hans team vurderer, hvilke virksomheder de skal investere i, er der endnu en rettesnor, der skiller sig ud:

”Når vi køber os ind i en virksomhed, så gør vi det altid ud fra tesen om, at vi skal kunne beholde virksomheden til evig tid. Det betyder også, at vi køber virksomheden ud fra en analyse af, hvad den vil blive værd langt ude i fremtiden.”

Anders Rytter Bockhahn er en del af det team, der forvalter fonden Nykredit Bæredygtige Aktier.

Et godt nøgletal at starte med

Skal Anders Rytter Bockhahn fremhæve ét nøgletal, som er let tilgængeligt, og som man kan skele til, når man skal vurdere prisen på en aktie, så er det P/E (price-to-earnings ratio), der fortæller, hvad man som aktionær betaler for en krones overskud.

”P/E reflekterer, hvor høje forventninger aktionærerne har til en virksomheds fremtidige indtjening. Eksempelvis har Netflix, Amazon og Tesla alle en høj P/E, og det vil sige at der allerede er høje forventninger til de resultater og vækstrater, som selskabet skal levere,” siger Anders Rytter Bockhahn, der er porteføljemanager i Nykredit. Han tilføjer, at det globale aktiemarked gennemsnitligt handler til en P/E på 18,5, og at en høj P/E typisk vil ligge over 30, og en lav under 12 - uden at der findes specifikke regler for det.

Billige aktier kan hurtigt blive dyre

Som investor vil du alt andet lige gerne investere i et selskab, der har så lav en P/E som muligt, i håbet om at finde en virksomhed, som er undervurderet. I den jagt skal du dog være varsom på at styre uden om de såkaldte value-traps.

”En klassisk value-trap er et tilfælde, hvor selskabet ser billigt ud, og der stadig er vækst, men P/E så lige pludselig falder som en sten. Et godt eksempel kunne være olieselskaberne. Selv om olieforbruget vil være stigende i de næste par år, og de handler til en lav P/E, så ved vi også, at der er en klippe ude i horisonten, der kan halvere selskabets værdi,” siger Anders Rytter Bockhahn.

Han tilføjer, at P/E er et nøgletal med begrænsninger, og at det eksempelvis ikke siger meget om virksomhedens gæld, der er vigtig at tage med i overvejelserne.

”Vi vil aldrig tage en beslutning baseret på P/E alene, og den ting, du i hvert fald skal have med i overvejelserne, er virksomhedens gæld. Hvis du har to ens selskaber, og den ene slæber rundt på en høj gæld, så skal du alt andet lige kompenseres for den byrde som investor. Corona har om noget vist, at verden er mere uforudsigelig, end man tror, så man skal ikke bare være polstret til de ting, der potentielt kan ske, men også de ting, der er umulige at forudsige.”

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Relaterede Artikler

Aktier | 4 min

Analyse: Hvor hurtigt indhenter markederne de negative udsving?

Udsving er en uundgåelig del af livet som investor på aktiemarkedet. Men hvor hurtigt indhenter markedet de pludselige fald, som der sandsynligvis kan komme flere af i den kommende tid? Det giver Nykredits senioranalytiker, Frederik Romedahl, svar på.
Aktier | 4 min

Er Kina blevet et minefelt for investorer?

Voldsomme statslige indgreb har på det seneste fået investorerne til at flygte fra det kinesiske marked, men det er faktisk en helt naturlig og ventet udvikling for Kina. Det siger Nykredits aktiechef, Morten Gregersen.
Aktier | 2 min

Bliver du ramt, hvis der kommer en højere aktieskat?

Regeringen har for nylig foreslået at hæve den høje aktieskat fra 42% til 45%. Nykredits privatøkonom, Camilla Schjølin Poulsen, giver en hurtig guide til at vurdere, om du er i farezonen, og hvad du potentielt kan justere på.