Almen Bolig Korte obligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Almen Bolig Korte obligationer
Investerings-strategi
Afdelingen henvender sig alene til danske almene boligorganisationer og investerer i overensstemmelse med § 49, stk. 2, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt af den danske stat og af danske realkreditinstitutter. Afdelingen anvender ikke afledte finansielle instrumenter. Afdelingen søger at opnå en lav renterisiko ved at holde den samlede varighed i porteføljen på under 3 år.
ISIN
DK0016027212
Benchmark fordeling
Indre værdi
92,82 DKK (31. marts 2023)
Rådgivere
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management

Afkast

Indre værdi
92,82
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
**2023: År til dato
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,22 - -0,17
1 uge -0,33 - -0,24
1 måned 0,71 1,33 0,67
3 måneder 1,00 1,72 0,72
6 måneder 2,34 3,41 -0,59
År til dato 1,00 0,89 0,72
1 år -3,42 1,92 -2,68
3 år p.a. -1,58 1,47 -1,63
5 år p.a. -0,92 0,58 -1,11
10 år p.a. 0,24 0,36 -0,51

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 30. november 2022
Opdateret 30. november 2022

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. november 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
Transaktionsomkostninger {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Prospekt
Vedtægter
Central information
Priips historiske afkast
SFDR-rapport
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte Stykstørrelse
29. januar 2020 0,1 DKK 100,00 DKK
29. januar 2019 0,6 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016027212
Startdato 5. september 1999
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
Dagens tal
Indre værdi 92,82 31. marts 2023, 09:43
Formue 92,82 31. marts 2023
97,70 25. maj 2021, 09:58
97,56 25. maj 2021, 09:58
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-4,47 -2,37 -0,94 0,20 1,44
Volatilitet
4,61 3,05 2,45 1,96 -
Sharpe Ratio
-1,12 -0,76 -0,29 0,20 -
Tracking Error
4,92 3,30 2,57 1,96 1,73
Information Ratio
0,30 -0,08 0,12 0,40 0,48

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste