Almen Bolig Korte obligationer

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Almen Bolig Korte obligationer
Investerings-strategi
Afdelingen henvender sig alene til danske almene boligorganisationer og investerer i overensstemmelse med § 49, stk. 2, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Afdelingen investerer primært i obligationer udstedt af den danske stat og af danske realkreditinstitutter. Afdelingen anvender ikke afledte finansielle instrumenter. Afdelingen søger at opnå en lav renterisiko ved at holde den samlede varighed i porteføljen på under 3 år.
ISIN
DK0016027212
Benchmark fordeling
Indre værdi
98,55 DKK (25. september 2020)
Rådgivere
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,2

Afkast

Indre værdi
98,55
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
**2020: År til dato
*Benchmark: 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,01 - -0,01
1 uge -0,06 - -0,02
1 måned 0,11 0,15 -0,03
3 måneder 0,43 -0,03 0,01
6 måneder 2,63 3,17 0,34
År til dato -0,06 -0,05 -0,28
1 år -0,60 0,15 -0,82
3 år p.a. 0,44 0,04 -0,26
5 år p.a. 1,09 0,14 -0,09
10 år p.a. 1,58 0,14 0,35

Fordeling

Opdateret 31. maj 2020
Opdateret 31. maj 2020

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. maj 2020

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
29. januar 2020 0,1 DKK 100,00 DKK
29. januar 2019 0,6 DKK 100,00 DKK
30. januar 2018 1,3 DKK 100,00 DKK
29. marts 2017 0,4 DKK 100,00 DKK
18. april 2016 0,6 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016027212
Startdato 5. september 1999
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Nikolai Rasmussen - Nykredit Asset Management
Henrik Jørgensen - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark 50% Nordea GCM2Y, 25% Nordea NCM CM1Y og 25% Nordea NCM CM3Y
Dagens tal
Indre værdi 98,55 25. september 2020, 09:39
Formue 98,55 25. september 2020
98,62 25. september 2020, 09:39
98,48 25. september 2020, 09:39
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-0,86 0,41 1,07 1,55 2,35
Volatilitet
1,97 1,31 1,20 1,38 -
Sharpe Ratio
-0,23 0,62 1,19 1,13 -
Tracking Error
1,25 0,90 0,90 0,95 -
Information Ratio
0,21 0,78 1,31 1,30 -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste