Globale Value Aktier

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Globale Value Aktier (MMIGLVAAKT)
Investerings-strategi
Afdeling Global Value investerer i et bredt udsnit af selskaber globalt, med stor spredning på lande, sektorer og virksomhedsstørrelse. Harris Associates, som er rådgiver for afdelingen, er en dedikeret valueorienteret-forvalter der anvender en stærk og gennemprøvet investeringsproces, hvor de vælger 30-60 selskaber. Udvælgelsen sker gennem klassisk fundamental virksomhedsanalyse med utallige virksomhedsbesøg. Afdeling Global Value er velegnet, hvis din investeringshorisont er lang, og du kan acceptere større udsving i kursudviklingen. Afdelingen investerer ikke i aktier i ”nye markeder”.
ISIN
DK0060918498
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
100,34 DKK (27. september 2022)
Rådgivere
David Herro - Harris Associates L.P.
Michael Manelli - Harris Associates L.P.
Tony Coniaris - Harris Associates L.P.
ÅOP
1,47

Afkast

Indre værdi
100,34
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI World NR USD
*Benchmark: MSCI World NR USD
**2022: År til dato
*Benchmark: MSCI World NR USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,56 - -0,65
1 uge -4,05 - -3,14
1 måned -9,09 -6,96 -7,11
3 måneder -3,19 -0,38 0,80
6 måneder -12,01 -10,95 -9,28
År til dato -11,65 -7,93 -11,09
1 år -7,61 -8,31 -4,30
3 år p.a. 6,97 -1,53 9,29
5 år p.a. - - -
10 år p.a. - - -

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Opdateret 31. august 2022
* Benchmark: MSCI World NR USD
Opdateret 31. august 2022
* Benchmark: MSCI World NR USD
Opdateret 31. august 2022
* Benchmark: MSCI World NR USD

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 31. august 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
26. januar 2022 14,5 DKK 100,00 DKK
26. januar 2021 1,7 DKK 100,00 DKK
28. januar 2020 1,4 DKK 100,00 DKK
28. januar 2019 1,7 DKK 100,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060918498
Startdato 22. januar 2018
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
David Herro - Harris Associates L.P.
Michael Manelli - Harris Associates L.P.
Tony Coniaris - Harris Associates L.P.
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI World NR USD
Dagens tal
Indre værdi 100,34 27. september 2022, 16:11
Formue 100,34 27. september 2022
120,03 25. maj 2021, 16:28
119,31 25. maj 2021, 16:28
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-2,82 10,09 - - -
Volatilitet
17,32 23,31 - - -
Sharpe Ratio
-0,07 0,55 - - -
Tracking Error
9,44 11,25 - - -
Information Ratio
-0,23 -0,17 - - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste