Globale Aktier SRI

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Globale Aktier SRI (NYIGSA)
Investerings-strategi
Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringsstilen er baseret på en kombination af kvantitativ og fundamental analyse med primær eksponering mod faktorerne value, momentum og kvalitet. Afdelingen administreres endvidere efter klassiske principper for social ansvarlig investering, og der investeres ikke i selskaber med aktiviteter inden for våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil. Afdelingen henvender sig primært til den risikovillige investor med en lang investeringshorisont.
ISIN
DK0016286230
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
116,31 DKK (20. februar 2018)
Rådgivere
Morten Borg - Nykredit Asset Management
Paulo Kol - Nykredit Asset Management
ÅOP
1,64

Afkast

Indre værdi
116,31
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI World
*Benchmark: MSCI World
**2018: År til dato
*Benchmark: MSCI World

Fordeling

Opdateret 31. januar 2018
Opdateret 31. januar 2018
Opdateret 31. januar 2018

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Emmisionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte
24. januar 2018 16,7
18. januar 2017 3,1
15. april 2016 27,6
15. april 2015 17,7
4. april 2014 19,9
19. april 2013 1,75
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016286230
Startdato 1. juni 2004
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret ja
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Morten Borg - Nykredit Asset Management
Paulo Kol - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI World
Dagens tal
Indre værdi 116,36 21. februar 2018, 10:36
Formue 116,31 20. februar 2018
Vejledende købskurs 0,00 20. februar 2018, 14:47
Vejledende salgskurs 0,00 20. februar 2018, 14:47
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
11,55 6,22 14,28 9,02 -
Volatilitet
7,24 12,38 10,97 14,02 -
Sharpe Ratio
1,60 0,57 1,29 0,62 -
Tracking Error
3,74 3,71 3,49 3,22 -
Information Ratio
0,62 -0,53 0,21 0,28 -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste