Engros Globale Aktier SRI

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}}{{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs | number : 2}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Engros Globale Aktier SRI
Investerings-strategi
Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringsstilen er baseret på en kombination af kvantitativ og fundamental analyse med primær eksponering mod faktorerne value, momentum og kvalitet. Afdelingen administreres endvidere efter klassiske principper for social ansvarlig investering, og der investeres ikke i selskaber med aktiviteter inden for våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil. Afdelingen henvender sig primært til den risikovillige investor med en lang investeringshorisont.
ISIN
DK0060710234
Benchmark fordeling
100% Aktier
Indre værdi
1301,36 DKK (17. august 2022)
Rådgivere
Morten Borg - Nykredit Asset Management
Paulo Kol - Nykredit Asset Management
ÅOP
0,9

Afkast

Indre værdi
1.301,36
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue | number : 2) + " %"}}
*Benchmark: MSCI World NR USD
*Benchmark: MSCI World NR USD
**2022: År til dato
*Benchmark: MSCI World NR USD
Tidsperiode Samlet afkast +/- Kategori +/- Indeks
1 dag -0,80 - -0,57
1 uge 2,60 - 2,64
1 måned 8,72 -0,21 9,06
3 måneder 2,32 2,03 6,90
6 måneder 4,94 7,06 5,93
År til dato 0,15 7,19 -1,21
1 år 9,83 9,24 6,60
3 år p.a. 16,67 7,31 15,19
5 år p.a. 11,45 2,66 12,90
10 år p.a. - - -

Bæredygtighed

Der findes flere officielle ordninger, der kan hjælpe dig med at se, hvor bæredygtig en fond er. Dels kan du tjekke, hvilken af EU’s tre bæredygtighedskategorier (SFDR), fonden tilhører, dels kan du også tjekke, om fonden er Svanemærket.

EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Svanemærket
Svanemærket

Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtighed”.

Fordeling

Opdateret 30. juni 2022
* Benchmark: MSCI World NR USD
Opdateret 30. juni 2022
* Benchmark: MSCI World NR USD
Opdateret 30. juni 2022
* Benchmark: MSCI World NR USD

Beholdning

Udvikling Beholdning Sektor Valuta Procent Markedsværdi
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage | number : 2) + " %"}} {{hd.MarketValue == null ? "-" : (hd.MarketValue | number : 0)}}
Stigende beholding
Faldende beholdning
Ny beholdning
Ingen ændring
Opdateret 30. juni 2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende omkostninger {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage | number : 2) + " %"}}
Resultatbetinget honorar {{expenses.PerformanceFeePercentage == null ? "-" : (expenses.PerformanceFeePercentage | number : 2) + " %"}}
ÅOP {{expenses.DanishAopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAopPercentage | number : 2) + " %"}}
Handelsomkostninger
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage | number : 2) + " %"}}
Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage | number : 2) + " %"}}
Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage | number : 2) + " %"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaside
Central investorinformation
Prospekt
Vedtægter
Dato Udbytte Stykstørrelse
25. januar 2022 238 DKK 1.000,00 DKK
25. januar 2021 24 DKK 1.000,00 DKK
27. januar 2020 83 DKK 1.000,00 DKK
25. januar 2019 28 DKK 1.000,00 DKK
26. januar 2018 124 DKK 1.000,00 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060710234
Startdato 27. april 2016
Stykstørrelse 1.000,00 DKK
Børsnoteret nej
Udlodende ja
Udstedelsesvaluta DKK
Administrationsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotbank Nykredit Bank A/S
Porteføljemanager
Morten Borg - Nykredit Asset Management
Paulo Kol - Nykredit Asset Management
Profil
Investeringsprofil aktiv
Type Aktier
Investeringsområde Verden
Benchmark MSCI World NR USD
Dagens tal
Indre værdi -
Formue 1301,36 17. august 2022
-
-
1 år 3 år 5 år 10 år 15 år
Gennemsnitligt årligt afkast
9,19 14,20 10,86 - -
Volatilitet
18,32 18,00 16,41 - -
Sharpe Ratio
0,58 0,85 0,74 - -
Tracking Error
4,02 4,29 4,27 - -
Information Ratio
0,74 0,33 -0,27 - -

Arkiv

Arkiv {{entry.Year}}
Årsrapport og beholdningsliste
Halvårsrapport og beholdningsliste