Bliver du ramt, hvis der kommer en højere aktieskat?

Regeringen har for nylig foreslået at hæve den høje aktieskat fra 42% til 45%. Nykredits privatøkonom, Camilla Schjølin Poulsen, giver en hurtig guide til at vurdere, om du er i farezonen, og hvad du potentielt kan justere på.

Hvad du skal betale i skat af gevinsten på dine investeringer afhænger af to ting: Dels hvilken opsparingsform du har valgt, dels hvad du har valgt at investere i.

I det aktuelle forslag om at hæve skatten er det alene den frie opsparing i aktier, som bliver påvirket. Dermed kan du se helt bort fra den opsparing, du har i både pensioner, børneopsparinger og på aktiesparekontoen, fortæller Camilla Schjølin Poulsen.

”Dernæst skal du kigge på, hvad du har investeret den frie opsparing i. Grundlæggende skal du betale enten kapitalindkomst eller aktieindkomst, når du investerer fri midler. De fleste blandede investeringsfonde med både aktier og obligationer eller akkumulerende fonde (dvs. fonde, hvor alt løbende afkast automatisk geninvesteres, red.) udløser kapitalindkomst, og dermed påvirkes de ikke af aktieskatten. Det er derfor kun, hvis du har investeret i udbyttebetalende aktiefonde eller enkeltaktier, at du kan blive ramt af en den skatteforhøjelse, der aktuelt er foreslået,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Sådan beregnes aktieindkomsten

  • De første 56.500 kr. (2021-tal, red. ) du har i årlig aktieindkomst, skal du betale 27% i skat af. Hvis din aktieindkomst overstiger det beløb, skal der betales 42% af det overskydende beløb.
  • Hvis du er gift, har du tilsammen med din ægtefælle en dobbeltgrænse på 113.000 kr.
  • Et eksempel:
    Hvis du har en aktiebeholdning på 1.000.000 kr., og du har modtaget et udbytte på fx 4% samt indløst en aktiegevinst på 35.000 kr., så har du en samlet aktieindkomst på 75.000 kr. I så fald skal du betale 27% af de første 56.500 kr.( = 15.255 kr.), samt 42% af resten (= 7.770 kr.), og dermed 23.025 kr. i alt.
    Hvis aktieskatten hæves fra 42% til 45%, vil beløbet stige med 555 kr. til 23.580 kr.

Tag din aktiegevinst ud løbende

Og hvordan kan du så sikre, at du får mest muligt ud af dine aktiegevinster?

”Som udgangspunkt anbefaler jeg ikke, at man lader skatteregler diktere sine investeringsbeslutninger. Men der er nogle ting man kan overveje”, siger Camilla Schjølin Poulsen.

”Du kan først og fremmest sørge for løbende at tage gevinster hjem til den lave skat på 27%, så mindst muligt af dine gevinster lander i den høje skat. Derudover kan du overveje at udnytte opsparingsmulighederne via fx aktiesparekonto, pensionskonti samt børneopsparinger, hvor der er attraktive skatteforhold,” siger Camilla Schjølin Poulsen.

Her er skatten på det løbende afkast nemlig en hel del lavere end på almindelig fri opsparing – på børneopsparingen er den 0% i hele bindingsperioden, pensionsopsparing ligger på 15.3% og aktiesparekontoen på 17%.

Investor Insights indhold er alene udarbejdet til information og inspiration, og omtale af lande, selskaber og/eller fonde skal derfor ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Vær desuden opmærksom på, at Investor Insights indhold ofte tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet, så bemærk altid datoen inden du eventuelt reagerer.

Camilla Schjølin Poulsen

Privatøkonom i Nykredit

Nykredits ekspert på opsparings- og formueområdet.

Relaterede Artikler

Aktier | 4 min

Analyse: Hvor hurtigt indhenter markederne de negative udsving?

Udsving er en uundgåelig del af livet som investor på aktiemarkedet. Men hvor hurtigt indhenter markedet de pludselige fald, som der sandsynligvis kan komme flere af i den kommende tid? Det giver Nykredits senioranalytiker, Frederik Romedahl, svar på.
Aktier | 4 min

Er Kina blevet et minefelt for investorer?

Voldsomme statslige indgreb har på det seneste fået investorerne til at flygte fra det kinesiske marked, men det er faktisk en helt naturlig og ventet udvikling for Kina. Det siger Nykredits aktiechef, Morten Gregersen.
Investering | 2 min

Få mest muligt ud af dit afkast

Vil du have mest muligt ud af afkastet på dine investeringer, gælder det om at have styr på skatten, for den har stor betydning for, hvor meget af dit afkast der bliver tilbage til dig. Nykredits privatøkonom Camilla Schjølin Poulsen guider på vej.