Nykredit Invest bliver som første danske fond Svanemærket

Som den første danske investeringsfond har Nykredit Invest Bæredygtige Aktier fået den grønne miljøcertificering Svanemærket.

Det sker ved at leve op til 25 forskellige kriterier relateret til såvel miljø som sociale forhold og menneskerettigheder. Fonden støtter både op om virksomheder, der er i mål, og dem som arbejder på at komme det.

Du kender sikkert Svanemærket fra shampoo-flasken, malerbøtten eller pakken med vaskeklude.

Nu bliver det nordiske miljømærke for første gang sat på en dansk investeringsfond og blåstempler dermed dens arbejde med bæredygtige investeringer.

Det er Nykredit Invests fond Bæredygtige Aktier, som får certificeringen, der betyder, at den lever op til 25 forskellige kriterier om bl.a. ekskludering og inkludering af selskaber, transparens og påvirkning af virksomheder til at blive mere bæredygtige.

“Det har fra sin begyndelse været tænkt som et produkt, der matcher de behov som professionelle investorer har, samtidig med, at det er et produkt, vi som private opsparere kan være med til at få adgang til med nogle af de nyeste og mest professionelle måder at investere på," siger Søren Larsen, chef for ansvarlige investeringer i Nykredit Invest.

Tilvalg og fravalg

Blandt kravene for at få Svanemærket er, at fonden eksempelvis ikke må investere i virksomheder, der udvinder, forædler eller producerer energi fra kul, olie, gas og uran.

Udover den traditionelle finansielle analyse, så gennemgår virksomhederne en såkaldt bæredygtighedsanalyse. Der skal også være åbenhed om, hvilke virksomheder fonden investerer i, ligesom forvalteren mindst en gang om året skal publicere en bæredygtighedsrapport om fonden.

Vi mener, at kravene til analyse, rapportering og opfølgning vil bidrage til et øget fokus på bæredygtighed, både hos fondsforvalteren og de virksomheder, der investeres i.

Per Sandell, produktansvarlig for investeringsfonde hos Nordisk Miljømærkning

Kigger på konkurrenterne

Den måde Nykredit Invest konkret arbejder med at tilvælge virksomheder er, at man bl.a. ser på, hvordan de klarer sig i forhold til deres konkurrenter.

“Det kan være et transportselskab, som har nogle nyere maskiner, nyere lastbiler eller nyere skibe til at sejle varerne rundt med, som er mere bæredygtige. Og en ting er, hvad de har lige nu, men hvad er i øvrigt deres planer fremadrettet,” siger Søren Larsen.

Han understreger, at alle Nykredits investeringsprodukter lever op til anbefalingerne fra de FN-støttede Principles for Responsible Investment (PRI). Det betyder blandt andet, at investeringer screenes for brud på international ret som eksempelvis menneskerettigheder. ”Hvis der er et problem, så forsøger vi at få virksomheden til at løse det,” siger Søren Larsen.

”Hvis det ikke sker, så ekskluderes den fra alle vores fonde. Derudover bæredygtighedsvurderes selskaberne. Det danner baggrund for en risikovurdering af fondene. Og flere og flere af vores fonde anvender også disse i udvælgelsen.”

“Der er nogle af vores kunder, som gerne vil endnu mere. Og det er til de kunder, at vi har lavet Bæredygtige Aktier, som nu får den her certificering,” siger Søren Larsen.

Vigtigt med en god bredde

En del af Svanemærkets filosofi ved at give certificeringen til investeringsfonde er også at støtte op om nogle af de virksomheder, som måske ikke allerede er i mål på alle bæredygtighedskriterier, men som arbejder konkret for det.

“De grønne frontløbere er vigtige, men det er vigtigt at få en god bredde i den grønne omstilling. Derfor har det været vigtigt for os også at inkludere selskaber, som foreløbig har større ambitioner end resultater, men som en Svanemærket fond kan påvirke til at bevæge sig i den rigtige retning. Det skal en høj grad af transparens og aktivt ejerskab bidrage til,” siger Per Sandell.

Og den slags selskaber er også at finde i Nykredit Invest Bæredygtige Aktier.

Vi har særlig fokus på virksomhedens bevægelse. Virksomhederne i fonden har en god bæredygtighedsprofil. Virkeligheden er, at alle har styrker og svagheder.

Søren Larsen

"Det er vi opmærksomme på, og vi ønsker at skubbe i den rigtige retning. En af virksomhederne producerer maskiner til at producere elbiler, men kan samtidig selv blive mere miljøvenlig i sin produktion. Det adresserer vi,” siger Søren Larsen.

En af måderne at søge indflydelse er således, at Nykredit Invest også er med til at stemme på generalforsamlingerne for at drive selskaberne i en mere bæredygtig retning. I 2018 er der afgivet stemmer på mere end 650 selskabers generalforsamlinger.

Læs mere om fonden her

Læs mere om kravene til en Svanemærket investeringsfond her 

 

Søren Larsen

Chef for bæredygtige investeringer i Nykredit

Ekspert i ansvarlige investeringer, herunder udviklingen af nye metoder til anvendelsen af bæredygtighedsanalyser i investeringsprocessen, når et selskab overskrider grænsen for ret og rimeligt.

Kom godt videre

Nykredit på verdens største konference for ansvarlige investeringer

D. 12 september startede PRI in Person 2018, verdens største konference for ansvarlige investeringer, i San Francisco. Nykredit er med i det FN-støttede netværk, der arrangerer mødet og deltager også.
Se video

Forstå ansvarlige investeringer og hvorfor de er vigtige

SRI, ESG og SDG. Det er nogle af de forkortelser, man kan støde på, når det gælder begrebet ansvarlige investeringer. Men hvad er egentlig forskellen på de forskellige underkategorier? Det kan du få svaret på i ugens podcast.
Hør podcast

Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

Når Nykredit Invest investerer på dine vegne, så sker det altid med hensyntagen til ansvarlighed. Hør hvad det konkret betyder, når vi får besøg af Søren Larsen, chef for ansvarlige investeringer.
Hør podcast