Afkast de næste 10 år kan blive halveret

Efter flere år med stærk kursudvikling på aktier og obligationer, bør investorer indstille sig på lavere afkast forude. Men der er flere ting, man selv kan gøre for at sikre sig et tilfredsstillende afkast uden at risikoen øges.

Efter flere år med stærke afkast er der nu grund til at indstille sig på en mere beskeden udvikling fremover.

Jesper Rangvid, professor i finansiering på CBS.

Høje priser på aktier og obligationer betyder, at afkastet de næste 10 år kan ende på det halve af det historiske gennemsnit.

 Sådan lyder det fra professor i finansiering på CBS, Jesper Rangvid, som vurderer, at en portefølje med 50 procent amerikanske aktier og 50 procent amerikanske statsobligationer i de næste 10 år vil give et afkast på under to procent i forhold til et gennemsnitligt afkast på 4,4 procent årligt de seneste 125 år.

Samme budskab lyder fra kundedirektør i Nykredit Asset Management, Morten Therkildsen, når han drøfter fremtidige investeringsudsigter med private og professionelle kunder.

 - Efter flere år med stærke afkast er der nu grund til at indstille sig på en mere beskeden udvikling fremover. Opturen har ikke længere så meget at gå på som tidligere, centralbankerne spiller ikke længere samme aktive rolle, og så vil demografi og geopolitisk usikkerhed på hver sin måde lægge en dæmper på udviklingen, siger Morten Therkildsen. 

Afkast og risiko

Han vurderer, at vi er på vej fra en historisk periode med høje afkast til en periode, hvor afkast generelt vil være lavere. Og det kan få nogen til at tage højere risiko, fordi alternativet er at spare mere op eller at indstille sig på en lavere pension.

- I forhold til investering er risiko dybest set et udtryk for, hvor mange aktier man har i sin portefølje i forhold til obligationer. Og om man har få eller mange aktier bør først og fremmest afhænge af tidshorisonten, og så bør det afhænge af, hvordan man generelt ser på tab og gevinst. Man bør ikke påtage sig ekstra risiko blot fordi afkastudsigterne er blevet ringere, siger Morten Therkildsen.

Ved at investere gennem en investeringsforening, kan du reducere din risiko og øge dit forventede afkast, fordi du opnår langt større spredning over forskellige papirer, end du typisk er i stand til at sammensætte på egen hånd.

Morten Therkildsen, kundedirektør i Nykredit Asset Management.

Han anbefaler, at man i stedet undersøger mulighederne for at øge sit afkast uden at øge sin risiko. Og det kan man ifølge Morten Therkildsen gøre ved at investere gennem en investeringsforening, der kan levere højere afkast end markedet generelt, og som kan give mulighed for at investere i alternative aktiver som fx lufthavne, vindmøller og parkeringshuse.

- Ved at investere gennem en investeringsforening, kan du reducere din risiko og øge dit forventede afkast, fordi du opnår langt større spredning over forskellige papirer, end du typisk er i stand til at sammensætte på egen hånd. Du får også lagt en strategi, som automatisk fastholdes, så du ikke kommer til at skade dit langsigtede afkast med pludselige indskydelser og følelsesladede beslutninger, siger Morten Therkildsen.

Han tilføjer, at man i nogle investeringsforeninger desuden har mulighed for at investere i alternative aktiver som fx infrastruktur.

Alternative investeringer i en portefølje med aktier og obligationer kan øge det samlede afkast, yderligere, mens den samlede porteføljerisiko reduceres. Afkastet fra fx et parkeringshus påvirkes nemlig ikke af samme faktorer, som påvirker aktier og obligationer, og det giver en øget risikospredning, siger Morten Therkildsen.

God start på 2018

Han anerkender, at finansmarkederne, trods den seneste uges turbulens, kom godt fra start i januar men tror, at man bør begynde at indstille sig på lavere afkast fremover.

 - Vi tror på, at afkastet i de næste et til to år kan blive rimeligt. I hvert fald de næste 12 måneder går vi et positivt makroøkonomisk miljø i møde, og øget indtjeningsvækst hos virksomhederne kan på kort sigt løfte aktier yderligere. Men du får ikke det samme høje afkast på obligationer, og allerede næste år kommer det til at halte i forhold til, hvad vi tidligere har set, siger Morten Therkildsen. 

Relaterede Artikler

Artikel | 4 min

Tech-aktier – hvor skal sektoren hen?

Tech-aktier var længe investorernes yndling. Men efter store kursfald, risiko for eskalering i handelskonflikt og omrokering i sektorindeks holder mange investorer øje med potentialet. Nykredit-analytiker ser fremad.
Video | 3 min

Chefstrateg: Fald i oliepriserne udfordrer energiselskaber

Oliepriserne har været igennem en turbulent tid, og det er en af årsagerne til, at Nykredit nu undervægter energisektoren. Det fortæller Klaus Dalsgaard, chefstrateg i Nykredit Markets.
Video | 3 min

Chefstrateg: En øv-måned for aktier

Aktiemarkederne har haft det hårdt i oktober, og det skyldes især politiske forhold. Det forklarer Klaus Dalsgaard, chefstrateg i Nykredit Markets. "Men vi kan stadig godt lide europæiske aktier," siger han.