Kontakt mig

Vil du gerne høre mere om dine muligheder hos Nykredit Invest, så er du velkommen til at kontakte os pr. mail eller på telefon 70 10 90 00

Omkostninger

Omkostninger - Nykredit Invest

Omkostninger i investeringsforeninger

Der er som regel omkostninger forbundet med at investere – det er tilfældet, både når du investerer direkte i aktier og obligationer, og når du investerer gennem en investeringsforening.

Omkostninger i investeringsforeninger kan deles op i tre hovedkategorier og ét samlende nøgletal:

  • Løbende driftsomkostninger
  • Handelsomkostninger
  • Emissions- og indløsningsomkostninger
  • Årlige omkostninger i procent (ÅOP).

 

Løbende driftsomkostninger

De løbende driftsomkosninger er udgifter til husleje, it, løn, porteføljerådgivning, revision, gebyr til depotbanken, gebyrer til staten, markedsføring, og hvad der i øvrigt hører med til at drive en investeringsforening. Der betales endvidere provision til de banker, der rådgiver kunderne om deres investeringsbeviser.


I løbet af foråret indfører vi en ny gebyrstruktur, hvor de løbende driftsomkostninger opdeles i tre komponenter:

  • Administrationshonorar: Dækker udgifter til foreningens investeringsforvaltningsselskab, som varetager den daglige administration af foreningen
  • Managementhonorar: Dækker udgifter til porteføljerådgivning, provision til formidlere af foreningens beviser samt en betaling til Nykredit Bank til dækning af stabs- og supportfunktioner, it-systemer mv. til sikring af overholdelse af gældende lovgivning, uddannelse og vedligeholdelse af viden samt en andel af de faste omkostninger forbundet med bankens distributions- og rådgivningsapparat.
  • Øvrige omkostninger: Dækker udgifter til bl.a. foreningens bestyrelse, revision, Finanstilsynet, VP (værdipapircentral) samt foreningens depotselskab.

Handelsomkostninger

Handelsomkostninger er de omkostninger, som investeringsforeningen betaler, når den køber og sælger værdipapirer. Både administrationsomkostninger og handelsomkostninger kan variere meget, alt efter hvilken type afdeling der er tale om. Ofte er der en snæver sammenhæng mellem omkostningerne og den kompleksitet, der ligger i investeringerne. En afdeling med danske stats- og realkreditobligationer vil således være billigere end en afdeling, der investerer i eksotiske aktier fra fjerne himmelstrøg.

Emissions- og indløsningsomkostninger

Emissions- og indløsningsomkostninger er omkostninger, der bliver lagt på, henholdsvis trukket fra, prisen på investeringsbeviset, når man køber og sælger beviserne direkte hos investeringsforeningen. De dækker de omkostninger, der er forbundet med handlen, når investeringsforeningen skal investere eller realisere de underliggende papirer.

Pr. 4. januar 2016 betaler investorerne ikke længere tegningsprovision i forbindelse med emission i Nykredit Invest og Multi Manager Invest. Disse udgår derfor af emissionsomkostningerne, der som følge heraf er faldet.

 

Årlige omkostninger (ÅOP)

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) er et nøgletal, der samler alle dine omkostninger forbundet med at eje investeringsbeviser i ét tal. ÅOP gør det nemt for dig at sammenligne omkostningerne i forskellige investeringsforeninger. ÅOP beregnes på basis af administrationsomkostninger og foreningens handelsomkostninger. Hertil lægges 1/7 af det maksimale emissionstillæg ved køb og 1/7 af det maksimale indløsningsfradrag ved salg.

Omkostninger er naturligvis vigtige, men det er ikke den eneste parameter, du som investor bør kigge på. Oplysninger om risiko, historisk og forventet afkast samt dine skatteforhold bør indgå i vurderingen af, hvilke beviser du skal købe.

Gennemsigtige omkostninger i Nykredit Invest

Vi har lagt alle omkostninger forbundet med at investere i Nykredit Invests produkter ud på hjemmesiden, så du kan danne dig et overblik over vores priser og sammenligne med andre investeringsforeninger.

Skatteguide

Blive klogere på hvordan du skal opgive dine investeringer til SKAT.
 

Lær mere om investering

Lige meget hvilket kendskab du har til investering, vil du kunne finde råd og svar på dine spørgsmål under "Lær mere om investering".
 

Guide til Investeringsoverblik

Se guide til Investeringsoverblik

Kom hurtigt i gang med Investeringsoverblik.