Kontakt os

Har du spørgsmål til Nykredit Invest, er du velkommen til at kontakte os pr. mail eller på telefon 70 10 90 00.

Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Tilføje siden i foretrukne Udskriv denne side
Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Kapitalforeningen Nykredit Alpha samarbejder med Nykredit koncernen.

Medlemmernes indskud investeres i værdipapirer i overensstemmelse med de investeringsrammer, der er gældende for de enkelte afdelinger.

Daglig ledelse

Kapitalforeningen har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af Finanstilsynet. Den daglige ledelse varetages af et investeringsforvaltningsselskab.

Enhver, der køber investeringsbeviser i en af kapitalforeningens afdelinger, og lader beviserne notere på navn senest 4 uger før foreningens generalforsamling, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Udnyttelse af risikorammer

Få et overblik over udnyttelse af risikorammer for de enkelte produkter i Kapitalforeningen Nykredit Alpha:

Produkter i Kapitalforeningen Nykredit Alpha

Organisation

 

Bestyrelsen
Tine Roed Direktør, DI Organisationen for erhvervslivet
Kim Høibye Advokat/Partner i Advokatfirmaet NJORD Lawfirm
Mads Jensen MBA, CFA
Erik Højberg Nielsen Direktør
Direktionen
Direktør Jim Isager Larsen og Tage Fabrin-Brastedog
Investeringsrådgiver Nykredit Asset Management
Investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab Nykredit Bank A/S

Foreningens adresse er:

Kapitalforeningen Nykredit Alpha
c/o Nykredit Porteføljeadministration A/S
Otto Mønsteds Plads 9
1780 København V