Kontakt os

Har du spørgsmål til Nykredit Invest, er du velkommen til at kontakte os pr. mail eller på telefon 70 10 90 00.

Nykredit Invest Europæiske Fokusaktier

Europæiske Fokusaktier - fakta

Investeringsuniverset er det europæiske aktiemarked, der byder på mange investeringsmuligheder. Der findes over 8.000 børsnoterede aktieselskaber i Europa. Kunsten er i høj grad at fokusere og sortere således, at kun de mest attraktive aktier i investeringsuniverset udvælges.

Afdeling Europæiske Fokusaktier afgrænser sig typisk til investering i 25 til 35 aktier. De selskaber, der indgår i afdelingen, er generelt kendetegnet ved at have en solid balance, hvilket giver selskaberne øget fleksibilitet samt øget robusthed i perioder med opbremsning i økonomien.

Afkast og risiko

Over tid kan afkastet i Nykredit Invest Europæiske Fokusaktier forventes at ligge over afkastet på obligationer og det europæiske aktiemarked.

Kursudviklingen på afdeling Europæiske Fokusaktier afhænger primært af forventningerne til de underliggende selskabers økonomi og af den generelle udvikling på aktiemarkederne.

Der vil kunne forekomme store periodevise kursudsving i porteføljen, både i positiv og negativ retning. Afdeling Europæiske Fokusaktier er derfor velegnet i en langsigtet risikovillig portefølje og/eller som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange år, til udbetalingen skal finde sted.

Er Europæiske Fokusaktier noget for dig?

Afdeling Europæiske Fokusaktier er for investorer, der efterspørger et fokuseret aktieprodukt med et attraktivt afkastpotentiale. Investeringsfilosofien i afdelingen er at fokusere på et begrænset antal aktier for derved at have et indgående kendskab til de selskaber, der investeres i. Denne fremgangsmåde sikrer de bedste forudsætninger for en optimal porteføljesammensætning og langsigtede attraktive afkast.

Afdeling Europæiske Fokusaktier er udloddende og derfor ikke velegnet til investering af midler i virksomhedsordningen.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag Investeringsnyt fra Nykredit Invest via e-mail cirka en gang om måneden. Nyhedsbrevet indeholder bl.a.

  • Nyheder om vores produkter
  • Markedsudvikling
  • Ændringer i lovgivningen