Kontakt os

Har du spørgsmål til Nykredit Invest, er du velkommen til at kontakte os pr. mail eller på telefon 70 10 90 00.

Hedgeforeningen Nykredit Alpha, afdeling Mira

Generel help for Nykredit Online Tilføje siden i foretrukne Udskriv denne side
Kenny Friis Gade, Chefspecialist i Nykredit Asset Management

Investeringsstrategi

Investeringsstrategien i afdeling Mira er at investere i fastforrentede danske realkreditobligationer uden at påtage sig den renterisiko, der normalt følger med traditionel obligationsinvestering.

For at opnå et attraktivt afkast medfører strategien, at afdelingen anvender finansiel gearing. Strategien sigter på, at afkast/risikoprofilen er anderledes end for traditionelle investerings-foreningsafdelinger, der investerer i obligationer. 

Afkast og risiko

Nykredit Mira blev lanceret i november 2008. Afdelingen har siden da profiteret på en normalisering af rentespændet mellem realkreditobligationer og renteswaps, som har medført en betydelig kursgevinst. De historiske afkast kan ikke forventes fremover. 

Afkastet i Nykredit Mira afhænger af udviklingen i rentespændet mellem realkreditobligationer og renteswaps. Bevæger rentespændene sig modsat forventningerne, vil det medføre risiko for tab. I kombination med gearing kan det blive anseeligt.

Ud over risiko ved rentespænd og risiko ved gearing er der en række øvrige risikofaktorer, du som investor i afdeling Mira skal være opmærksom på. Disse risikofaktorer er udførligt beskrevet på siden risikofaktorer

Kenny Friis Gade
seniorporteføljemanager

Afdeling Mira er siden januar 2011 blevet forvaltet af seniorporteføljemanager Kenny Friis Gade. Kenny kom til Nykredit Asset Management i 2005. Inden da var Kenny porteføljemanager i Nykredit Portefølje Administration i 3 år. Kenny er fra 1978 og har tidligere været ansat på Analyseinstitut for Forskning i Århus. Kenny er CFA charterholder og Cand.Oecon. fra Århus Universitet.

Investortype

Afdeling Mira henvender sig til formuende investorer, der har erfaring med investering i aktier og obligationer, som kan acceptere investering med høj risiko. Afdeling Mira er et såkaldt komplekst investeringsprodukt, idet investeringerne er gearede, og du skal derfor som investor være bekendt med de risici, der er forbundet med investering i et gearet produkt.

Da investeringer i hedgeforeninger er forbundet med høj risiko, bør investering i afdeling Mira alene ske efter forudgående rådgivning af en investeringsrådgiver, bl.a. med henblik på at læse og forstå de risikomomenter, der er beskrevet i prospektet for Mira. En investering i afdeling Mira anbefales alene at indgå som en mindre del af en større veldiversificeret portefølje. Investor bør have en investeringshorisont på minimum 3 år.

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag Investeringsnyt fra Nykredit Invest via e-mail cirka en gang om måneden. Nyhedsbrevet indeholder bl.a.

  • Nyheder om vores produkter
  • Markedsudvikling
  • Ændringer i lovgivningen
 

Nykredit Invest magasinet

 

Kontakt mig