Kontakt mig

Vil du gerne høre mere om dine muligheder hos Nykredit Invest, så er du velkommen til at kontakte os pr. mail eller på telefon 70 10 90 00

Årets investeringsforening i 2013, 2014 og 2016*

Tre muligheder, samme metode

Du har mange investeringsprodukter at vælge mellem i Nykredit
Invest. Alle med samme mål: At levere robuste afkast til dig år efter år. Se film om tre af vores produkter, som har klaret det godt de sidste år.

Robuste afkast over tid

VORES PRODUKTERS AKKUMULEREDE AFKAST OVER 3
OG 5 ÅR SAMMENLIGNET MED DERES BENCHMARK

  • 3 år
  • 5 år
  • Obligationer
  • Balancerede
  • Aktier
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
50 %
50 %
Globale Fokusaktier
70,33 %
50 %
Globale Aktier SRI
50 %
50 %
Danske Aktier
50 %
50 %
Danske Fokusaktier
50 %
50 %
Korte Obligationer
50 %
50 %
Lange Obligationer
50 %
50 %
Eur. Virksomhedsobligationer
50 %
50 %
Balance Defensiv
50 %
50 %
Balance Moderat
Nykredit Invest
Benchmark

Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller forventede, fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativt. Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling, og kursudviklingen kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Læs mere her

Det er Investeringsforeningen Nykredit Invest, som er kåret til årets investeringsforening 2016 af Dansk Aktie Analyse, Jyllands-Posten og Finans. Kåringen bygger på en vurdering af følgende 6 aktieafdelinger; Nykredit Invest Danske Aktier, Nykredit Invest Danske Aktier Akk., Nykredit Invest Globale Aktier, Nykredit Invest Globale Aktier SRI, Nykredit Invest Klima & Miljø SRI. Du kan finde flere informationer om de enkelte afdelinger her

Læs artikel om baggrund for kåringen fra Jyllands-Posten
(abonnement kan være påkrævet)